Deze site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van www.miniatuurauto.nl liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van www.miniatuurauto.nl

www.miniatuurauto.nl.nl noch haar uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. www.miniatuurauto.nl noch haar uitgever geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

© All rights reserved.